kangetsu of Maki Kuratani Design Office lolipop

観月展

"Kangetsu Exhibition"
東京都中央区銀座 Ginza,Tokyo
株式会社小松ストアー / 2005
草花 野の花 司